SKINASENSYL® PW LS 9852
INCI Name: Mannitol (and) Sodium Citrate (and) Acetyl Tetrapeptide-15
供應商: EFAN.Perfume
產品簡介: 增強肌膚對過激反應、神經敏感的耐受性,從而減少對外界刺激的肌膚反應,減少疼痛及不適感的四肽產品。推薦用於敏感肌膚產品或是增強肌膚耐受性的護膚產品。不含防腐劑。
Copyright Design Manager © 2013
m3

最新原料商品介紹/目錄請至www.ULBox.info